elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
08.09.2015
Uruchomienie punktów dostępu do internetu w placówkach gminnych

W ramach uzupełnienia podstawowych działań w projekcie przewidziano realizację działań koordynacyjnych adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności tych gospodarstw domowych należących do grupy docelowej Działania 8.3 POIG, które zostały beneficjentami przedmiotowego projektu.

 

Działania te polegały na wyposażeniu w sprzęt komputerowy i udostępnieniu bezpłatnego Internetu w 4 jednostkach podległych gminom Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka (w nawiasie podano liczbę stworzonych w ramach projektu ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu):

 

1. Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym (16 zestawów stacjonarnych)
2. Publiczna Biblioteka Gminy Łopiennik Górny (9 komputerów przenośnych)
3. Centrum Społeczno Kulturalne Gorzków (10 zestawów stacjonarnych)
4. Gimnazjum w Żółkiewce (24 komputery przenośne)


Pracownie uruchomiono z dniem 01 września 2015 roku. Każda z ww. jednostek została wyposażona w zestawy komputerowe z systemem operacyjnym i oprogramowaniem.

 

Zasady korzystania z pracowni komputerowych reguluje Regulamin

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość