elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
22.05.2015
UWAGA BENEFICJENCI - SZKOLENIA
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 25 maja rozpoczynają się szkolenia komputerowe dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka”. Informacje o terminach szkoleń każdy Beneficjent otrzyma telefonicznie od organizatora. Po odbytym szkoleniu zapraszamy każdego uczestnika projektu do właściwych GOPS-ów celem podpisania umowy użyczenia sprzętu oraz wypełnienia ankiet.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik projektu (w przypadku niepełnoletniego dziecka - jego rodzic lub opiekun prawny, który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Beneficjenta w danej gminie. Uczestnik ma także obowiązek wypełniać ankiety realizowane podczas szkolenia oraz w trakcie realizacji projektu. Brak uczestnictwa w szkoleniach będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników projektu. Listy obecności na szkoleniach oraz podpisane umowy użyczenia sprzętu będą stanowiły podstawę do przekazania zestawów komputerowych oraz uruchomienia łącza internetowego.

 

Szkolenia będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

GORZKÓW

 

25.maja (poniedziałek) - 1 grupa – 1515-1915

26.maja (wtorek) - 1 grupa – 1515-1915

27.maja (środa) - 2 grupy – 715-1115,        1515-1915

29.maja (piątek) - 1 grupa – 1515-1915

30.maja (sobota) - 2 grupy – 730-1130,      1135-1535

1.czerwca (poniedziałek) - 1 grupa – 1515-1915

2.czerwca (wtorek) - 1 grupa – 1515-1915

3.czerwca (środa) - 2 grupy – 715-1115         1515-1915

5.czerwca (piątek) - 2 grupy – 715-1115        1120-1520

6.czerwca (sobota) - 2 grupy – 730-1130        1135-1535

10.czerwca (środa) - 1 grupa – 715-1115

15.czerwca (poniedziałek) - 1 grupa – 1515-1915

16.czerwca (wtorek) - 1 grupa – 1515-1915

17.czerwca (środa) - 2 grupy – 715-1115        1515-1915

18.czerwca (czwartek) - 1 grupa – 1515-1915

20.czerwca (sobota) - 2 grupy – 730-1130      1135-1535

23.czerwca (wtorek) - 1 grupa – 1515-1915

24.czerwca (środa) - 2 grupy – 715-1115        1515-1915

25.czerwca (czwartek) - 1 grupa – 1515-1915

26.czerwca (piątek) - 1 grupa – 1515-1915

27.czerwca (sobota) - 2 grupy – 730-1130       1135-1535

29.czerwca (poniedziałek) - 1 grupa – 1515-1915

30.czerwca (wtorek) - 1 grupa – 1515-1915

 

 

 

ŁOPIENNIK

 

01 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

02 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

03 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

05 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

06 czerwca 2015 – 10.00-14.00 ( 2 grupy); 14.00 -18.00 ( 2 grupy)

08 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

09 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

10 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

11 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

12 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

13 czerwca 2015 – 10.00-14.00 ( 2 grupy); 14.00 -18.00 ( 2 grupy)

15 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

16 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

17 czerwca 2015 – 14.30 -18.30 ( 2 grupy)

 

 

ŹÓŁKIEWKA


25 maj 2015 – 14.30-18.30 (2 grupy)

26 maj 2015 – 14.30-18.30 (2 grupy)

27 maj 2015 – 14.00-18.00 (2 grupy)

28maj 2015 – 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

29maj 2015 – 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

30maj 2015 – 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

01 czerwca 2015 - 14.30-18.30 (2 grupy)

02 czerwca 2015 - 14.30-18.30 (2 grupy)

03 czerwca 2015 - 14.00-18.00 (2 grupy)

05 czerwca 2015 - 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

06 czerwca 2015- 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

08 czerwca 2015- 14.30-18.30 (2 grupy)

09 czerwca 2015- 14.30-18.30 (2 grupy)

10 czerwca 2015- 14.00-18.00 (2 grupy)

11 czerwca 2015- 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

12 czerwca 2015- 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

13 czerwca 2015- 08.00-12.00 (2 grupy); 12.00-16.00 (2 grupy)

15 czerwca 2015- 14.30-18.30 (2 grupy)

16 czerwca 2015- 14.30-18.30 (2 grupy)

17 czerwca 2015- 14.00-18.00 (2 grupy)

 

 

 

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość