elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
16.10.2014
Szkolenia internetowe dla Beneficjentów projektu

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji pozwoleń na budowę wież telekomunikacyjnych, harmonogram planowanych szkoleń zostanie przedstawiony w momencie uzyskania wspomnianych decyzji. Wobec powyższego szkolenia Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie planowane do zrealizowania w miesiącach wrzesień/październik odbędą się w późniejszym terminie. O nowym harmonogramie szkoleń będziemy informować za posrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie.

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość