elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
25.07.2014
Szkolenia dla uczestników projektu

Uprzejmie przypominamy, iż każdy uczestnik (w przypadku niepełnoletniego dziecka - jego rodzic lub opiekun prawny, który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Beneficjenta w danej gminie. Szkolenia będą odbywały się w grupach 10 osobowych (60 grup) i będzie trwało 10 godz (2 dni po 5 godzin). Szkolenia realizowane będą w weekendy - piątek, sobota, niedziela. Szczegółowy plan szkoleń zostanie przedstawiony po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień z Wykonawcą. Planowany termin przeprowadzenia szkoleń - wrzesień/październik 2014r. Każdy z uczestników projektu zostanie poinformowany o terminie planowanego szkolenia.

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość