elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Szkolenia

W ramach projektu  uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie:

  1. Obsługa otrzymanego w ramach projektu urządzenia.
  2. Konfiguracja połączeń sieciowych w systemie operacyjnym.
  3. Rozwiązywanie problemów.
  4. Podstawy Internetu i poczty elektronicznej: 
  • Przeglądanie stron internetowych,
  • Wyszukiwanie informacji,
  • Konfiguracja poczty elektronicznej,
  • Przesyłanie poczty elektronicznej,
  • Zarządzanie kontaktami.
Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość