elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
24.04.2015
Rozpoczęcie szkoleń w ramach projektu
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”. O terminach szkoleń zostaną Państwo powiadomieni przez organizatora szkoleń, który odpowiedzialny jest za przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia. Kursy realizowane będą w systemie weekendowym (piątek -niedziela).
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik projektu (w przypadku niepełnoletniego dziecka - jego rodzic lub opiekun prawny, który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Beneficjenta w danej gminie. Uczestnik ma także obowiązek wypełniać ankiety realizowane podczas szkolenia oraz w trakcie realizacji projektu. Brak uczestnictwa w szkoleniach będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników projektu. Listy obecności na szkoleniach oraz podpisane umowy użyczenia sprzętu będą stanowiły podstawę do przekazania zestawów komputerowych oraz uruchomienia łącza internetowego.

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość