elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
03.03.2014
Podpisanie umowy
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci bezprzewodowej, dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” wyłoniono Wykonawcę zadania.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny podpisano umowę na „Budowę sieci bezprzewodowej, dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”. 

Wykonawcą zadania będzie firma FUO Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonawca w ciągu najbliższych 8 miesięcy przygotuje dokumentację projektową, wybuduje wieże telekomunikacyjne, sieć szerokopasmową z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych, dostarczy i uruchomi min. 600 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej i zestawów komputerowych wraz z uruchomieniem dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych, przeprowadzi szkolenia dla beneficjentów ostatecznych Projektu i następnie będzie świadczył usługi dostępu do Internetu dla wybudowanej sieci przez 12 miesięcy.

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość