elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
10.12.2013
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Gmina Łopiennik Górny ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano w dniu 09.12.2013 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (otrzymując nr ID:2013-166730). W związku z powyższym, ogłoszenie wraz z SIWZ zostało zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

 

Link do zamówienia publicznego

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość