elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
21.07.2015
Instalacje urządzeń abonenckich
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto instalacje urządzeń abonenckich u Beneficjentów projektu. Wykonawca rozpoczął instalacje urządzeń w pierwszej kolejności na terenie gminy Żółkiewka oraz Gorzków. Mieszkańcy gminy Łopiennik Górny będą włączani do sieci w sierpniu.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto instalacje urządzeń abonenckich u Beneficjentów projektu. Wykonawca rozpoczął instalacje urządzeń w pierwszej kolejności na terenie gminy Żółkiewka oraz Gorzków. Mieszkańcy gminy Łopiennik Górny będą włączani do sieci w sierpniu.


Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci projektu zobowiązani są do podpisania protokołów instalacji łącza internetowego oraz przekazania sprzętu komputerowego. Przypominamy ponadto, iż przekazywany na podstawie podpisanych umów do używania sprzęt komputerowy oraz urządzenia teletechniczne pozostają własnością Gminy Łopiennik Górny. Beneficjenci ponoszą wszelka odpowiedzialność za powierzony do używania sprzęt, zgodnie z zapisami podpisywanych umów użyczenia.


Zestawy komputerowe zostaną przekazane po dokonaniu instalacji łącza internetowego i sprawdzeniu technicznych warunków podłączenia. Jeżeli okaże się w danym przypadku brak technicznych możliwości podłączenia sygnału u danego Beneficjenta, osoba taka nie będzie mogła brać udziału w projekcie (zgodnie z regulaminem rekrutacji).

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość