elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
Aktualności
15.10.2019
Okres trwałości projektu
12.03.2019
Zamknięcie Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
23.08.2018
Przetarg na Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie opieki serwisowej sprzętu
Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięto przetarg na Przetarg na Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie opieki serwisowej sprzętu.
20.04.2017
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
Przypominamy, iż przez cały okres obowiązywania umowy użyczenia właścicielem sprzętu komputerowego pozostaje Gmina Łopiennik Górny – Realizator Projektu lub odpowiednio Gmina Gorzków i Żółkiewka – Partnerzy Projektu, a w przypadku urządzeń dostępowych do sieci Internet dostawca usługi
17.09.2016
Zgłaszanie usterek/awarii
11.12.2015
Zakończenie realizacji projektu
W minionych tygodniach zakończono realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”
08.09.2015
Uruchomienie punktów dostępu do internetu w placówkach gminnych
21.07.2015
Instalacje urządzeń abonenckich
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto instalacje urządzeń abonenckich u Beneficjentów projektu. Wykonawca rozpoczął instalacje urządzeń w pierwszej kolejności na terenie gminy Żółkiewka oraz Gorzków. Mieszkańcy gminy Łopiennik Górny będą włączani do sieci w sierpniu.
19.06.2015
Zapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
W związku z realizacją przez Gminę Łopiennik Górny projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.
22.05.2015
UWAGA BENEFICJENCI - SZKOLENIA
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 25 maja rozpoczynają się szkolenia komputerowe dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka”. Informacje o terminach szkoleń każdy Beneficjent otrzyma telefonicznie od organizatora. Po odbytym szkoleniu zapraszamy każdego uczestnika projektu do właściwych GOPS-ów celem podpisania umowy użyczenia sprzętu oraz wypełnienia ankiet.
24.04.2015
Rozpoczeto prace budowlane przy realizacji sieci bezprzewodowej
24.04.2015
Rozpoczęcie szkoleń w ramach projektu
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.
12.11.2014
Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowości
16.10.2014
Szkolenia internetowe dla Beneficjentów projektu
25.07.2014
Szkolenia dla uczestników projektu
03.03.2014
Podpisanie umowy
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci bezprzewodowej, dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” wyłoniono Wykonawcę zadania.
03.03.2014
Lista beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
W związku z zakończeniem prowadzonej w okresie od 01 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014r. rekrutacji Beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” prezentujemy poniżej listy gospodarstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
31.12.2013
Wydłużenie terminu rekrutacji uczestników projektu
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane do dnia 31 stycznia 2014 r.
10.12.2013
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Gmina Łopiennik Górny ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.
29.11.2013
Składanie wniosków do projektu już od 02.12.2013.
Dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna od dnia 02 grudnia w zakładce "rekrutacja" oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Nabór wniosków będzie trwał w okresie 02-31.12.2013. Wnioski należy składać do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin. Po tym okresie wnioski nie będą przyjmowane.
21.11.2013
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
Gmina Łopiennik Górny, Gorzków oraz Żółkiewka przystąpiła do realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” realizowanego na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-282/13-00 zawartej w dniu 10.10.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
06.11.2013
Zapytanie ofertowe - Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”
25.10.2013
Zapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - materiały promocyjne
25.10.2013
Zapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu
Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość