elnclusion Urząd Gminy Łopiennik Górny Urząd Gminy Gorzków Urząd Gminy Żółkiewka antena
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i
Żółkiewka” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
baner
19.06.2015
Zapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
W związku z realizacją przez Gminę Łopiennik Górny projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.
22.05.2015
UWAGA BENEFICJENCI - SZKOLENIA
Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 25 maja rozpoczynają się szkolenia komputerowe dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka”. Informacje o terminach szkoleń każdy Beneficjent otrzyma telefonicznie od organizatora. Po odbytym szkoleniu zapraszamy każdego uczestnika projektu do właściwych GOPS-ów celem podpisania umowy użyczenia sprzętu oraz wypełnienia ankiet.
24.04.2015
Rozpoczeto prace budowlane przy realizacji sieci bezprzewodowej

  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” to projekt realizowany przez trzy gminy Łopiennik Górny jako lider projektu oraz Gorzków i Żółkiewka jako partnerzy. 600 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i Internetu.

   W ramach projektu także zostanie wybudowana infrastruktura sieciowa w technologii LTE, dzięki której uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu. Ponadto powstaną centra pomocnicze w jednostkach podległych JST, do których również zostanie kupiony sprzęt komputerowy oraz zaopatrzone będą w dostęp do Internetu. Zapraszamy do udziału w projekcie a tym samym do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami znajdującymi się na podstronach "o projekcie" jak i "rekrutacja".

 

Logo Innowacyjna GospodarkaHerb Łopiennik GórnyLogo Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość